Program ekonomskih reformi

BiH: Program ekonomskih reformi

Biznis

Vlada Republike Srpske je utvrdila danas Prijedlog programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2021-2023. godine, koji definiše 20 reformskih mjera u osam strukturnih oblasti. Program ekonomskih reformi daje pregled sveukupnog okvira i ciljeva politika Vlade Republike Srpske, makroekonomskog i fiskalnog okvira, te ključnih prepreka za konkurentnost i rast, i prijedloge mjera za njihovo otklanjanje, saopšteno je iz Ministarstva finansija RS.

U periodu 2021-2023. godine biće nastavljene inicijative i reformski procesi koji su započeti u prethodnom periodu, imajući u vidu da se radi o složenim i opsežnim višegodišnjim reformskim procesima, čija će implementacija doprinijeti realizaciji glavnih ciljeva politika Vlade Republike Srpske

U cilju prevazilaženja negativnih uticaja pandemije virusa korona na poslovanje privrede, Prijedlogom programa ekonomskih reformi planirano je jačanje podrške prerađivačkoj industriji, oporavku preduzetništva i aktivnostima u oblasti turizma.

U oblasti poljoprivrede i usluga, u narednom trogodišnjem periodu nastaviće se sa sprovođenjem aktivnosti na unapređenju konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Vlada Republike Srpske će nastaviti sa sprovođenjem reformi u oblasti tržišta energije i transporta, uključujući restrukturiranje Željeznica Republike Srpske a.d. Doboj.

Jedan od glavnih ciljeva politika u narednom programskom periodu ostaje sprovođenje reforme zdravstvenog sistema i socijalne zaštite, kao i aktivnosti u oblasti povećanja efikasnosti tržišta rada i unapređenja usklađenosti obrazovanja sa tržištem rada.

Takođe, biće nastavljeno uspostavljanje efikasnijeg sistema upravljanja naučnoistraživačkim i inovacionim potencijalom u Republici Srpskoj. Posebna pažnja biće posvećena nastavku reforme Inspektorata Republike Srpske i inspekcija svih nivoa vlasti Republici Srpskoj i smanjenje učešća izdataka za tekuću potrošnju u javnoj upravi.

Pored toga, sistemski će se raditi na jačanju povjerenja poslovnih subjekata i građana kroz aktivnosti na rastu integriteta poreskih i kontrolnih organa, koje su u nadležnosti Poreske uprave Republike Srpske. U cilju smanjenja sive zone u prikazivanju prometa, Vlada Republike Srpske započeće implementaciju novog sistema fiskalnih kasa, koji bi trebalo u potpunosti da bude u primjeni od 2022. godine.

Iz Vlade Republike Srpske kažu da su prepoznali potrebu da se izvrši reforma sektora javnih preduzeća u Republici Srspkoj, te će u narednom periodu izraditi Akcioni plan za reformu javnih preduzeća.

Podijeli

Komentariši