RS traži preispitivanje

I RS traži preispitivanje

Biznis

Republika Srpska traži preispitivanje gradnje malih hidroelektrana, a na današnjoj sjednici Narodne skupštine usvojena su četiri zaključka. Naime, iz SNSD-a traže da nove inicijative za planiranje malih hidroelektrana trenutno budu obustavljene, te da Vlada RS-a preispita sve dosadašnje koncesije, prenosi BL portal.

1. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva da u narednih šest mjeseci sačine prijedlog mjera kojim će se preispitati svi ugovori o koncesijama i status aktivnosti predviđenih predmetnim ugovorom.

2. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, da u skladu sa strateškim dokumentima iz oblasti djelatnosti i Prostornim planom Republike Srpske, urade analizu hidropotencijala na vodotocima Republike Srpske i u skladu s tim, prateća dokumenta strateškog značaja, bazirana na principima integralnog upravljanja vodama i održivog korišćenja vodnih snaga na prostoru Republike Srpske.

3. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva, da uz učešće Komisije za koncesije, trenutno obustave razmatranje svih novih inicijativa za planiranje malih hidroelektrana, sve dok se ne realizuju aktivnosti iz tačke 1. i 2. ovih zaključaka.

4. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske i nadležna ministarstva da preispitaju i izmijene postojeći sistem podsticaja proizvodnje električne energije iz ove vrste obnovljivih izvora električne energije.

Klub poslanika DEMOS predlaže da Vlada Srpske u roku od 90 dana izvrši analizu i predloži izmjene zakonskih i drugih akata, a u cilju potpune zabrane gradnje malih hidroelektrana na teritoriji Republike Srpske. Podsjećam, Parlament FBiH je zabranio gradnju malih hidroelektrana.

Podijeli

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *