Mikrobiota i ljudsko zdravlje

Mikrobiota i ljudsko zdravlje

Život i stil

Hipokrat još je tvrdio da “sve bolesti počinju u crijevima”. Nakon više od dva milenija, znamo koliko je bio u pravu, te imamo dokaze kako mikrobiota ima uticaj na ljudsko zdravlje.
Probavni sistem čovjeka u cjelini, a najvećim dijelom debelo crijevo, naseljen je velikim brojem bakterija koje su u proteklom stoljeću, posebno zadnjih decenija, predmet proučavanja više naučnih grana. Crijevna mikrobna populacija – mikrobiota, nije pasivni sadržaj naših crijeva. Mikrobiota aktivno interferira sa organizmom domaćina, utiče i učestvuje u probavi i metaboličkim procesima, podržava hiljade enzimskih reakcija, modulira uticaj potencijalno patogenih bakterija, te djeluje snažno u imunološkim procesima i ima uticaj na brojne funkcije izvan crijeva.

Sve bolesti počinju u crijevima: Hipokrat još je tvrdio da “sve bolesti počinju u crijevima”. Nakon više od dva milenija, znamo koliko je bio u pravu, te imamo dokaze kako mikrobiota ima uticaj na ljudsko zdravlje. Brojne bakterije u crijevima pomažu u apsorpciji nutrijenata, posebno složenih ugljikohidrata. Neke od njih imaju sposobnost da zaustave kolonizaciju uzročnika bolesti, proizvodeći antimikrobne supstance, a posebno značajni su sojevi bakterija u mikrobioti koji stimuliraju imuni sistem. Limfatično tkivo crijeva je najveće limfatičko tkivo u ljudskom organizmu, što ga čini najvećim imunološkim organom.

Dobre bakterije u sastavu mikrobiote, koje imaju veliki potencijal pozitivnog djelovanja pripadaju sojevima Bifidobacterium i Lactobacillus i naročito su važne za razvoj imunog sistema. To su probiotici, koji su po definiciji FAO/WHO: živi mikroorganizmi, koji primijenjeni u adekvatnoj količini, imaju povoljne učinke na zdravlje domaćina. Zastupljenost i funkcionalnost probiotskih sojeva bakterija, podržavaju prebiotici. To su nesvarljivi ugljikohidrati, koji blagotvorno utiču na organizam domaćina. Zajednica probiotskih bakterija i prebiotika je sinbiotik.

U toku života crijevna mikrobiota se razvija i sazrijeva, poprimajući individualiziran oblik, a na to utiču genetski faktori, način poroda, dojenje, kao i način ishrane, bolesti, životna sredina, terapija antibioticima i starenje.

Imunološki sistem kod djece je u sazrijevanju, kao i crijevna flora sa svojim imunomodulatorskim sposobnostima. Rana i dobra kolonizacija crijeva je osnova pravilnog imunološkog odgovora. Djeca radi svojih malih imunoloških snaga imaju veći rizik od infekcija i alergijskih poremećaja.

Učinak probiotika i prebiotika na imuni sistem: Strategije poboljšavanja sadržaja crijevne flore u ranom djetinjstvu dokazale su preventivne mogućnosti za smanjenje učestalosti infekcija, alergija i atopijske bolesti. Učinak probiotika i prebiotika na imuni sistem se na taj način prevodi u mjerljive zdravstvene koristi, što je unapređenje zdravlja, kontrola bolesti i smanjenje rizika od bolesti.

Podijeli

Komentariši